1. Polska 8 lotów
2. Norwegia 4 loty
3. Szwecja 2 loty
4. Włochy 2 loty